Žádost o registraci vkladatele letištního podkladu NOTAMů a SNOWTAMů
Jméno žadatele:
..................................................................................................................
Login do AisView:
..................................................................................................................
V ....................................................... dne .......................................................
...............................................................................
podpis a razítko oprávněné osoby za letiště